Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին, քամուց խշշում

Բարի Գալուստ
Քո՛ Դպրոցը:

Արի´ երազանքի Քո´ դպրոցը, որտեղ կքայլենք դեպի ապագա` բացահայտելով երազանքների աշխարհը։

3-6 Տարեկաններ

3-6 տարեկանների նմանը չունեցող նախակրթարան:

1-4 րդ դասարաններ

1-4-րդ դասարանների խմբային դասապատրաստում:

5-9 Դասարաններ

5-9-րդ դասարանների առարկայան պարապմունքներ:

Լոգոպեդ/Հոգեբան

Լոգոպեդ/հոգեբանի անհատական ծառայություններ:

Ինտերակտիվ Ժամանց

Ինտերակտիվ կրթական ժամանց, մանկական փարթիներ:

Այստեղ քեզ են սպասում երազանքի քո´ ուսուցիչները…

Երեխաներին գիտելիք փոխանցելն ու սովորեցնելը,նրանց էությունը բացահայտելը մեր առաքելությունն է։

Այգում երիտասարդ կեռասենիները

Այգում երիտասարդ
կեռասենիները մրսում

Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին, քամուց խշշում։ Սիմինդրի երկար տերևները թրերի նման քսվում էին իրար, պողպատի ձայն հանում։ Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին:

Այգում երիտասարդ
կեռասենիները մրսում

Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին, քամուց խշշում։ Սիմինդրի երկար տերևները թրերի նման քսվում էին իրար, պողպատի ձայն հանում։ Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին:

Այգում երիտասարդ
կեռասենիները մրսում

Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին, քամուց խշշում։ Սիմինդրի երկար տերևները թրերի նման քսվում էին իրար, պողպատի ձայն հանում։ Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին:

Այգում երիտասարդ
կեռասենիները մրսում

Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին, քամուց խշշում։ Սիմինդրի երկար տերևները թրերի նման քսվում էին իրար, պողպատի ձայն հանում։ Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին:

Այգում երիտասարդ կեռասենիները

Այգում երիտասարդ
կեռասենիները

Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին, քամուց խշշում։ Սիմինդրի երկար տերևները թրերի նման քսվում էին իրար, պողպատի ձայն հանում։

Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին, քամուց խշշում։ Սիմինդրի երկար տերևները թրերի նման քսվում էին իրար, պողպատի ձայն հանում։