Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին, քամուց խշշում